MENU

Fungsi Jabatan Perancang dan Pembangunan Landskap
 

 • Menyelia dan menyelenggara pengindahan bandar dan landskap dalam keadaan indah dan menarik.
 • Menyelenggara landskap, pokok teduhan dan aduan awam
 • Merancang dan mengawal pembangunan landskap

 

Perkhidmatan Yang Disediakan Oleh Jabatan
 

 • Dengan jangkaan pertumbuhan penduduk dan pelancongan yang ketara ini taraf kebersihan dan keindahan mesti di pertingkatkan melalui tiga aktiviti perkhidmatan yang serentak iaitu:-
  • Perkhidmatan Kebersihan
  • Perkhidmatan Keindahan
  • Perkhidmatan Penguatkuasaan

 

Piagam Pelanggan

 

Bahagian Perancangan

 • Menyediakan kertas perakuan permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 21 hari.
 • Menyediakan kertas perakuan permohonan lanjutan tempoh kebenaran merancang dalam tempoh 21 hari.
 • Menyediakan kertas perakuan permohonan penamaan jalan dan taman dalam tempoh 21 hari.

 

Bahagian Landskap dan Rekreasi

 • Memastikan Permohonan Kelulusan Pelan Lanskap diproses dalam tempoh 30 hari
 • Memproses Permohonan Kelulusan Sokongan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) Lanskap dalam tempoh 14 hari

 

Dokumentasi MS ISO 9001:2015

Klik JABATAN PERANCANGAN BANGUNAN DAN LANDSKAP  untuk selanjutnya

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 17 Februari 2021 - 12:17pm