MENU

Bahagian Penyelengaraan Infrastruktur

 

Perkhidmatan Yang Disediakan Oleh Jabatan
 

  • Memantau dan memastikan infrastruktur jalan dan komponennya di dalam kawasan pentadbiran Majlis sentiasa berada di dalam keadaan yang baik, selesa dan selamat.
  • Mengenalpasti dan menyelaras aduan awam berhubung penyelenggaraan infrastruktur
  • Merancang Perlaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan infrastruktur
  • Memberi keselesaan kepada pengguna jalanraya di samping mengurangkan kadar kemalangan akibat ketidaksempurnaan infrastuktur di kawasan pentadbiran Majlis
  • Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikkan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan mengikut piawaian kejuruteraan
  • Mengatasi permasalahan dan kejadian-kejadian banjir di kawasan pentadbiran majlis

 

Piagam Pelanggan

 

Bahagian Infrastruktur& Cerun

  • Menyediakan kertas perakuan Permohonan Pelan Kerja Tanah dan Pelan Jalan & Parit dalam tempoh 21 hari.

 

Bahagian Projek & Penyelengaraan dan Bahagian Elektrik

  • Menyediakan laporan siasatan awal dalam tempoh 4 hari bekerja bermula dari tarikh terima aduan di Jabatan Kejuruteraan bagi Penyelenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Awam.

 

Bahagian Projek & Penyelengaraan, Bahagian Elektrik dan Bahagian Mekanikal

  • Memastikan laporan siasatan dibuat dalam tempoh 4 hari bekerja bermula dari tarikh terima aduan di Jabatan Kejuruteraan bagi penyelenggaraan aset-aset MPLBP

 

Dokumentasi MS ISO 9001:2015

Klik JABATAN KEJURUTERAAN untuk selanjutnya

 

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 15 April 2021 - 12:01pm