MENU

26.09.2020 - MPLBP telah menerima 10 buah motosikal dan sebuah kereta elektrik daripada pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) melalui Malaysian Green Technology and Climate Change Centre (MGTC).

Ianya merupakan sebahagian daripada projek Energy Efficient Low Carbon Transport in Malaysia (EELCT).

Dalam majlis yang sama En. Radzuan Osman, Yang Dipertua MPLBP juga telah menyerahkan Pelan Strategik Langkawi Low Carbon City kepada pihak KASA.

Pihak MPLBP mengucapkan terima kasih kepada pihak KASA, MGTC dan UNIDO diatas inisiatif yang diberikan ini.

LOW CARBON

LOW CARBON

Kemaskini Terakhir: Rabu, 17 Februari 2021 - 12:17pm