MENU
BIL  OBJEKTIF KUALITI
Jabatan Khidmat Pengurusan
Bahagian Latihan
1. Memastikan setiap kakitangan tetap MPLBP di semua peringkat mengikuti kursus/latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun
Bahagian Khidmat Pengurusan
2. Memastikan 80% aduan yang tidak melibatkan peruntukan dapat diselesaikan dalam tempoh 30 hari.
Bahagian Perolehan
3. Memastikan Mesyuarat Sebutharga dilaksanakan dalam tempoh 50 hari dari tarikh sebutharga dibuka.
Bahagian ICT
4. Proses penyelenggaraan aset ICT dalam tempoh 14 hari daripada aduan diterima
Jabatan Kesihatan Persekitaran
Bahagian Pelesenan
1. Memastikan pengeluaran lesen diproses mengikut tempoh yang ditetapkan dalam tempoh 40 hari bekerja.
2. Memastikan tempoh memproses lesen serta merta dalam tempoh yang ditetapkan dalam 1 hari bekerja.
3. Memastikan tempoh memproses permit perniagaan sementara dalam tempoh yang ditetapkan dalam 1 hari bekerja.
Bahagian Kesihatan Awam
4. Memastikan 70% tandas-tandas seliaan MPLBP mencapai minimum markah sebanyak 80 markah.
Bahagian Inspektorat
5. Membuat kutipan sewa bulanan sekurang-kurangnya 93% dari jumlah yang diinvois.
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Bahagian Penilaian
1. Meningkatkan Hasil sebanyak 5% setiap tahun melalui nilaian hartanah baru dan hartanah tambahan.
2. Membuat penilaian dalam tempoh 3 bulan selepas menerima CCC daripada Jabatan Kawalan Bangunan.
Bahagian Pengurusan Kutipan Cukai
3. Memastikan 85% cukai taksiran semasa dikutip setiap tahun.
4. Memastikan 50% tunggakan cukai taksiran dikutip setiap tahun.
Jabatan Penguatkuasa
1. Memastikan 90% kompaun yang tidak dijelaskan selepas tempoh 14hari diserahkan kepada unit Undang-Undang.
2. Memastikan 80% daripada operasi dilaksanakan.
3. Memastikan proses pelupusan barang dipindahkan/sita yang tidak dituntut dilupuskan setiap 3 bulan sekali.
Jabatan Kejuruteraan
Bahagian Infrastruktur& Cerun
1. Menyediakan kertas perakuan Permohonan Pelan Kerja Tanah dan Pelan Jalan & Parit dalam tempoh 21 hari.
Bahagian Projek & Penyelenggaraan dan Bahagian Elektrik
2. Menyediakan laporan siasatan awal dalam tempoh 4 hari bekerja bermula dari tarikh terima aduan di Jabatan Kejuruteraan bagi Penyelenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Awam.
Bahagian Projek & Penyelenggaraan, Bahagian Elektrik dan Bahagian Mekanikal
3. Memastikan laporan siasatan dibuat dalam tempoh 4 hari bekerja bermula dari tarikh terima aduan di Jabatan Kejuruteraan bagi Penyelenggaraan Aset-aset MPLBP.
Jabatan Kawalan Bangunan
1. Menyediakan Surat Perakuan Kelulusan Pelan Bangunan dalam tempoh 21 hari.
2. Menyediakan Surat Perakuan Sokongan CCC dalam tempoh 14 hari.
Jabatan Perancangan Pembangunan & Lanskap
Bahagian Perancangan
1. Menyediakan kertas perakuan permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 21 hari.
2. Menyediakan kertas perakuan permohonan lanjutan tempoh kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari.
3. Menyediakan kertas perakuan permohonan penamaan jalan dan taman dalam tempoh 21 hari.
Bahagian Landskap Dan Rekreasi
4. Memastikan Permohonan Kelulusan Pelan Lanskap diproses dalam tempoh 30 hari
5. Memproses Permohonan Kelulusan Sokongan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) Lanskap dalam tempoh 14 hari
Unit OSC
1. Menyelaras permohonan cadangan pemajuan bagi permohonan seperti berikut :
1. Permohonan serentak (KM+PB+PJ 80 hari)
2. Permohonan serentak (KM+PB 69 hari)
3. Permohonan Kebenaran Merancang (57hari)
4. Permohonan Pelan Bangunan (37 hari)
5. Permohonan Pelan Kejuruteraan (57 hari)
6. Permohonan Pelan Landskap (57 hari) Penurunan Kuasa melalui YDP tanpa mesyuarat OSC
Jabatan Perbendaharaan
1. Memastikan proses pembayaran dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas penerimaan dokumen yang lengkap.
Unit Undang - Undang
1. Memastikan draf perjanjian disediakan dalam tempoh tidak melebihi 3 bulan dari tarikh penerimaan jabatan.
2. Memastikan draf perjanjian sewaan gerai disediakan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan jabatan.
3. Memastikan penyediaan dokumen saman seperti kertas siasatan, kertas pertuduhan dan kertas pengaduan mahkamah dibuat dalam tempoh 30 hari sehingga Izin Dakwa daripada Timbalan Pendakwa Raya Daerah.

*Nota:Bermula April 2018, Objektif Kualiti MS ISO 9001:2015 menjadi KPI kepada Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan.

 

Kemaskini Terakhir: Ahad, 18 Ogos 2019 - 12:02am