MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018 (JANUARI)

 

PIAGAM PELANGGAN UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) JANUARI 2018
BIL PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERMOHONAN DALAM TEMPOH PIAGAM *MELEBIHI TEMPOH PIAGAM % PENCAPAIAN
1 MENDAFTAR DAN MENGEDAR PERMOHONAN YANG LENGKAP KEPADA JABATAN TEKNIKAL UNTUK ULASAN 1 hari 13 13 0 100%
2 MEMANTAU PERMOHONAN SEHINGGA LULUS SUPAYA MEMATUHI TEMPOH PIAGAM YANG DITETAPKAN MENGIKUT JENIS PERMOHONAN SEPERTI BERIKUT :
2.1 Kelulusan Permohonan Serentak
  2.1.1 Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan 80 hari  
  2.1.2 Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan 80 hari
  2.1.3 Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan 80 hari
  2.1.4 Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan 69 hari 1 1 0 100%
2.2 Kelulusan Permohonan
2.2.1 Kebenaran Merancang 57 hari 6 6 0 100%
2.2.2 Pelan Nama Taman 57 hari 0 0 0 0%
2.2.3 Pelan Nama Jalan 57 hari 0 0 0 0%
2.2.4 Pelan Kerja Tanah 57 hari 0 0 0 0%
2.2.5 Pelan Jalan dan Perparitan 57 hari 0 0 0 0%
2.2.6 Pelan Bangunan 37 hari 2 2 0 100%
3 MENYENARAI PERMOHONAN UNTUK JABATAN MEMPROSES MENYEDIAKAN KERTAS PERAKUAN BAGI PERTIMBANGAN JAWATANKUASA OSC 14 hari dari tarikh permohonan didaftarkan 13 13 0 100%
4 MEMANTAU PENERIMAAN KERTAS PERAKUAN DARIPADA JABATAN MEMPROSES BAGI PERTIMBANGAN JAWATANKUASA OSC 30 hari dari tarikh permohonan didaftarkan 13 13 0 100%
5 PIAGAM MESYUARAT OSC          
5.1 Bilangan Kekerapan Diadakan 2 kali sebulan 1 1 0 50%
5.2 Memaklumkan Keputusan Permohonan 2 hari selepas keputusasn disahkan 1 1 0 50%
5.3 Edaran Minit Mesyuarat 7 hari 1 0 0 100%
6 PANTAU PENDEPOSITAN SIJIL PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) 14 hari dari tarikh
Borang F
1 1 0 100%
Kemaskini Terakhir: Selasa, 13 November 2018 - 3:52pm