MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018 (JANUARI)

 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KEJURUTERAAN JANUARI 2018
BIL PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERMOHONAN DALAM TEMPOH PIAGAM *MELEBIHI TEMPOH PIAGAM % PENCAPAIAN
2 KELULUSAN PERMOHONAN
2.1 Pelan Kerja Tanah 57 hari 2 1 1 50%
2.2 Pelan Jalan & Parit 57 hari 2 1 1 50%
3 MENYEDIA KERTAS PERAKUAN UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA OSC 21 hari dari tarikh permohonan didaftarkan 2 1 1 50%
4 MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP SESUATU ADUAN DALAM TEMPOH 4 HARI 4 hari dari tarikh aduan diterima di jabatan 0 0 0 0%
Kemaskini Terakhir: Selasa, 13 November 2018 - 3:52pm