MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018 (JANUARI)

 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAN LANDSKAP JANUARI 2018
BIL PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERMOHONAN DALAM TEMPOH PIAGAM *MELEBIHI TEMPOH PIAGAM % PENCAPAIAN
2 KELULUSAN PERMOHONAN
2.1 Pelan Nama Taman dan Jalan 30 hari 0 0 0 0%
2.2 Pelan Landskap 30 hari 0 0 0 0%
3 KELULUSAN PERLANJUTAN TEMPOH KEBENARAN MERANCANG 21 hari 3 3 0 100%
4 SOKONGAN SIJIL PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) LANDSKAP 14 hari dari tarikh Borang F untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC 0 0 0 0%
5 MENYEDIA KERTAS PERAKUAN UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA OSC 21 hari dari tarikh permohonan didaftar 12 12 0 100%
Kemaskini Terakhir: Selasa, 13 November 2018 - 3:52pm