MENU

Objektif Kualiti Dan Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN 
BIL AKTIVITI TEMPOH 
Jabatan Khidmat Pengurusan
1 Malumbalas awal terhadap aduan 7 hari bekerja
2 Memastikan setiap anggota tetap MPLBP menghadiri kursus 7 hari setahun
Jabatan Perbendaharaan
1 Memproses tuntutan bayaran dilakukan 14 hari bekerja
Jabatan Penguatkuasaan
1 Memastikan barang dipindahkan dapat dituntut balik 1 hari selepas bayaran dijelaskan
Jabatan Kesihatan Persekitaran
1 Pengeluaran Lesen Tred. 40 hari bekerja
2 Pengeluaran Lesen Papan Iklan Paparan. 40 hari bekerja
3 Pengeluaran Permit Perniagaan Sementara. 1 hari bekerja
Unit Pusat Setempat
1 Kelulusan permohonan elaun kosong cukai taksiran 60 hari bekerja
2 Memaklumkan keputusan nilaian cukai taksiran kepada pemilik harta melalui notis pindaan senarai nilaian 30 hari bekerja
Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap
1 Kelulusan Permohonan
  1.1 Pelan Nama Taman dan Jalan 30 hari
  1.2 Pelan Landskap 30 hari
2 Kelulusan Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang 21 hari
3 Sokongan Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) Landskap  14 hari dari tarikh Borang F untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC
4 Menyedia Kertas Perakuan Untuk Pertimbangan Jawatankuasa OSC 21 hari dari tarikh permohonan didaftar
Jabatan Kejuruteraan
1 Kelulusan Permohonan
  1.1 Pelan Kerja Tanah 57 hari
  1.2 Jalan & Parit 57 hari
2 Menyedia Kertas Perakuan Untuk Pertimbangan Jawatankuasa OSC  21 hari dari tarikh permohonan didaftarkan
3 Mengambil Tindakan Terhadap Sesuatu Aduan Dalam Tempoh 4 hari 4 hari dari tarikh aduan diterima di jabatan
Jabatan Kawalan Bangunan
1 Kelulusan Permohonan Pelan Bangunan 37 hari
2 Kelulusan Pelan Pindaan dan Tambahan 14 hari
3 Kelulusan Permohonan Permit Bangunan Sementara 7 hari

 

Kemaskini Terakhir: Isnin, 19 November 2018 - 3:48pm