MENU

*Nota:Bermula April 2018, Objektif Kualiti MS ISO 9001:2015 menjadi KPI kepada Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan.

PIAGAM PELANGGAN 
BIL AKTIVITI TEMPOH 
Jabatan Khidmat Pengurusan
1 Memastikan kadar penyelesaian aduan yang tidak melibatkan peruntukan diselesaikan mengikut tempoh yang ditetapkan 15 hari bekerja
Jabatan Kesihatan Persekitaran
1 Memastikan pengeluaran Lesen Tred diproses mengikut tempoh yang ditetapkan 40 hari bekerja
2 Memastikan pengeluaran Lesen Papan Iklan Paparan diproses dalam tempoh yang ditetapka 40 hari bekerja
3 Memastikan tempoh memproses permit perniagaan sementara mengikut tempoh yang ditetapkan. 1 hari bekerja
Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
1 Pemakluman keputusan Mesyuarat Bantahan Kadar Cukai Taksiran dari tarikh keputusan Mesyuarat Penuh Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan. 14 hari bekerja
Jabatan Penguatkuasaan
1 Memastikan barangan dipinda/disita dapat dituntut balik selepas bayaran dijelaskan. 1 hari bekerja
Jabatan Kejuruteraan
1 Menyediakan laporan siasatan awal bagi aduan infrastruktur dan kemudahan awam dalam tempoh yang ditetapkan.
Jabatan Kawalan Bangunan
1 Memastikan kelulusan permohonan ubahsuai/pindaan kediaman (satu tingkat) di kawasan perumahan dalam tempoh yang ditetapkan. 7 hari kbekerja
Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap
1 Memastikan permohonan permit Kelulusan Pelan Landskap diproses dalam tempoh yang ditetapkan 30 hari kbekerja
2 Memproses permohonan kelulusan Sokongan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan CCC -
Unit Pusat Setempat
1 Menyelaras permohonan cadangan pemajuan bagi permohonan seperti berikut : 1. Permohonan serentak (KM+PB+PJ 80 hari)
2. Permohonan serentak (KM+PB 69 hari)
3. Permohonan Kebenaran Merancang (57hari)
4. Permohonan Pelan Bangunan (37 hari)
5. Permohonan Pelan Kejuruteraan (57 hari)
Jabatan Perbendaharaan
1 Memastikan proses pembayaran dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas penerimaan dokumen yang lengkap. 14 hari bekerja
UNIT UNDANG - UNDANG
1 Memastikan sebarang draf (selain sewaan) perjanjian disediakan dalam tempoh ditetapkan 3 bulan daripada tempoh penerimaan di jabatan
1 Memastikan draf sewaan gerai disediakan dalam tempoh ditetapkan 3 bulan daripada tempoh penerimaan di jabatan

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 20 Februari 2019 - 3:30pm