MENU

MISI

"Memacu Kecemerlangan Organisasi Yang Berkualiti, Inovatif, Proaktif Serta Komited Kepada Pembangunan Lestari Dan Mampan Ke Arah Pembentukan Perbandaran Pelancongan Dinamik Dan Komuniti Aman Makmur"

 

VISI

"Menjadi Sebuah Pihak berkuasa Tempatan Yang Unggul Melalui Program Transformasi Ke Arah Menjadikan Langkawi Sebagai Destinasi Pelancongan Bertaraf Dunia Menjelang Tahun 2018"

 

MISI PERKHIDMATAN PELANGGAN MPLBP

"MPLBP komited dalam memberikan layanan yang efisyen dan mesra kepada pelanggan"

 

DASAR KUALITI MPLBP

“MPLBP komited kepada penyampaian perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkesan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Pelaksanaan sistem pengurusan kualiti akan ditambahbaik secara berterusan ke arah pembentukan bandar pelancongan yang progresif dan mampan.”

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 17 Februari 2021 - 12:17pm