MENU

Fungsi Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan

Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan melaksanakan fungsi-fungsinya menggunakan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan melaluinya MPLBP boleh melaksanakan aktiviti dan menguatkuasakan dasar serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal ehwal Pihak Berkuasa Tempatan. Antara fungsi MPLBP ialah :- 

  • Merancang dan mengawal pembangunan berdasarkan Rancangan Tempatan Daerah Langkawi.  

  • Melesen dan mengawal perniagaan, iklan dan penjaja.

  • Menyelaras dan membantu pembangunan di Langkawi.

  •  Mengawal bangunan, pengiklanan dan papan tanda.

  • Menyelia dan menyelenggara pengindahan bandar dan landskap dalam keadaan indah dan menarik.

  • Menyelia dan menyelenggara kemudahan awam seperti pasar, gerai, tandas awam, taman permainan kanak-kanak, pondok bas dan kemudahan rekreasi.

  • Memberi perkhidmatan kesihatan, kawalan makanan, kebersihan pusat jualan makanan atau kawalan penyakit berjangkit.

  • Mempertingkatkan kemudahan-kemudahan asas, menaiktaraf kampung dan menggalakkan kegiatan ekonomi yang berdaya maju.

  • Meningkatkan kutipan cukai taksiran.

  • Memantau pelupusan sisa pepejal dan pembersihan bandar.

Kemaskini Terakhir: Khamis, 22 Ogos 2019 - 3:32pm