MENU

MS ISO 9001:2015 - Perkongsian Pengetahuan Organisasi
 


Dasar Kualiti
 

"MPLBP komited kepada penyampaian perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkesan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Pelaksanaan sistem pengurusan kualiti akan ditambahbaik secara berterusan ke arah pembentukan bandar pelancongan yang progresif dan mampan.”

 

Pengenalan kepada Perkongsian Pengetahuan Organisasi
 

Sistem Pengurusan Kualiti yang diamalkan oleh MPLBP telah memulakan kerja-kerja persediaan peralihan daripada MS ISO 9001:2008 kepada MS ISO 9001:2015 sejak awal tahun ini. Sehubungan itu semua dokumen kualiti telah dikemaskini supaya menepati kehendak MS ISO 9001:2015 yang baru.

Sejajar dengan proses peralihan tersebut, satu Knowledge Center diwujudkan  untuk memuatnaik sebarang maklumat atau pengetahuan untuk tujuan pengkongsian (Knowledge Sharing). Ini memenuhi keperluan Perkara 7.1.6 Pengetahuan Organisasi di dalam Manual Kualiti.

 

Senarai Kursus / Aktiviti berkaitan Pengetahuan Organisasi yang telah dilaksanakan


BIL KURSUS / AKTIVITI SESI PERKONGSIAN
1.

Tajuk Bengkel: Bengkel Modul Data Penjawatan (ED) HRMIS Agensi Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah

Tarikh: 9-10 Jan 2018

Peserta: Cik Asura Binti Ahmad, Encik Dahaman Bin Yahaya

Tajuk Bengkel: Taklimat Permohonan Ke Luar Negara Atas Urusan Rasni dan Persendirian Dalam Talian (Online)

Tarikh: 28 Jan 2018

Peserta: En Shyfullizan Bin Padzil

Kaedah: Bengkel

Tajuk: BENGKEL PENYELARASAN 'TRAINING OF TRAINERS (TOT) MAJLIS PERBANDARAN LANGKAWI BANDARAYA PELANCONGAN'

Tarikh: 25 Mac 2018

Peserta: 25 kakitangan (penyelaras di setiap jabatan dalaman yang dilantik)

Fasilitator Knowledge: Cik Asura Binti Ahmad, Encik Dahaman Bin Yahaya, En Shyfullizan Bin Padzil

Rujukan Penerbitan:  Dokumentasi Berkaitan TOT.pdf

Rujukan Penerbitan:  Slide bengkel TOT.pdf    

2.

Tajuk Bengkel: Bengkel POST MORTEM KPI HRMIS Agensi Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah

Tarikh: 04 DISEMBER 2018

Peserta: Cik Asura Binti Ahmad, Encik Dahaman Bin Yahaya, Pn Suriyani Binti Yaacob

Kaedah: Bengkel

Tajuk: BENGKEL PENGISIAN HRMIS BAGI SUBMODUL SKT BAGI TAHUN 2019

Tarikh: 15 JANUARI 2019

Peserta: 27 kakitangan (penyelaras HRMIS di setiap jabatan dalaman yang dilantik)

Fasilitator Knowledge: Cik Asura Binti Ahmad, Encik Dahaman Bin Yahaya, Pn Suriyani Binti Yaacob

Rujukan Penerbitan: Dokumentasi Berkaitan Bengkel SKT

Rujukan: https://hrmis2.eghrmis.gov.my

3.

Tajuk Bengkel: Bengkel Undang-Undang dan Penguatkuasaan PBT Negeri Kedah

Tarikh: 28 - 30 April 2019

Peserta:

1. En Ahmad Fauzi Bin Hj Ibrahim
2. EN Hazimin Bin Mat
3. Nazriah Binti Hashim
4. Muhamad Faiz Bin NAzeri
5. Shashitaram A/L Samarasam

Kaedah: Taklimat Pagi

Tajuk: Pengurusan Perlupusan Kenderaan Rampasan

Tarikh: 12 Mei 2019

Peserta: Kakitangan Jabatan Penguatkuasaan

Fasilitator Knowledge: 
En Ahmad Fauzi Bin Hj Ibrahim

Rujukan Penerbitan: Dokumentasi Berkaitan Perkongsian Maklumat

Kemaskini Terakhir: Khamis, 15 April 2021 - 12:01pm