MENU

Jabatan Kejuruteraan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
En Fauzi Bin Ahmad Jurutera 04-9666590 04-9671773 fauzi@mplbp.gov.my
Jabatan Kesihatan Persekitaran
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
En Azli bin Abd Rani En Azli bin Abd Rani Pegawai Kesihatan Persekitaran 04-9666590 04-9671773 azli@mplbp.gov.my
Jabatan Pembangunan Masyarakat
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
En Ku Jamaluddin B Ku Abdul Razak En Ku Jamaluddin B Ku Abdul Razak Pembantu Tadbir (Pelancongan) 04-9666590 04-9671773 ku_jamaludin@mplbp.gov.my
Jabatan Kawalan Bangunan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
- - 04-9666590 04-9671773
Unit Audit Dalam
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Che Asma Bt Che Azmi Juruaudit 04-9666590 04-9671773 cheasma@mplbp.gov.my
Kemaskini Terakhir: Rabu, 17 Februari 2021 - 12:17pm