MENU

Telah berlangsung Mesyuarat Pembukaan Audit Dalam MS ISO 9001:2015 yang diadakan sebagai salah satu proses sebelum sesuatu audit dilaksanakan. Pasukan Audit Dalam MS ISO 9001:2015 MPLBP akan menjalankan pengauditan bermula dari 9 Julai 2019 hingga 23 Julai 2019. Perlaksanaan audit ini bertujuan untuk memperbaikki penyampaian kakitangan MPLBP dalam melaksanakan tugas dan sekaligus dapat memberikan perkhidmatan yang lebih berkualiti kepada pelanggan yang berurusan. Ini menunjukkan MPLBP komited dalam perkhidmatan untuk memberikan hasil yang baik mengikut piawaian yang ditetapkan. Diharapkan usaha ini dapat diteruskan untuk masa-masa akan datang.

Last Updated: Thursday, 15 April 2021 - 12:01pm